Mobiliteitsmanagement

We willen er natuurlijk voor zorgen dat mensen niet in hun voertuig stappen maar eerst nadenken over de vervoerswijze. Dit doen we met mobiliteitsmanagement. Tijdens reconstructies of aanleg van nieuwe wegen is het vaak slimmer, efficienter en sneller om andere vervoerswijzen te kiezen om op de plaats van bestemming te komen.


Zo kan deelmobiliteit een oplossing bieden zoals het beschikbaar stellen van deelfietsen,-scooters en of -auto's. Hierdoor creeren we minder voertuigplaatsingen waardoor de hinder afneemt. Ook het faciliteren van aanvullende maatregelen in het openbaar vervoer. (vb. extra inzetten tramwagons of OV-fietsen) kan ervoor zorgen dat de hinder rondom een project afneemt waardoor de algemene bereikbaarheid van een stad of locatie gehandhaafd blijft.

Naast project is mobiliteitsmanagement ook voor druk stedelijk gebied een meerwaarde. Minder files, minder overvolle parkeerplaatsen, minder zoekend autoverkeer in de stad is de gewenste situatie. Door het faciliteren van P&R terreinen, uitgebreid OV, deelmobiliteit, social media, optimale routes voor de kwetsbare vervoersgroepen zoals fiets en voetganger maar ook het faciliteren van fietsen, scooters en andere duurzame vervoerswijze behoort hiertoe. Haans Consultancy verzorgt de volledige pallet aan mobiliteits maatregelen, zowel voor de stedelijke bereikbaarheid, alsook tijdens de uitvoering van infraprojecten